De Sparrenbosschool | Bennebroek | Uitbreiding, ruimtelijke aanpassingen en renovatie | Ontwerp 2010 | Uitvoering 2013 | Opdrachtgever Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ)


Het in samenwerking met ONX-architecten gemaakte ontwerp bestaat naast een uitbreiding van 200m2 uit een grootschalige renovatie van de bestaande Sparrenbosschool. De uitbreiding zal plaats bieden aan een gecombineerde aula en speelzaal. De bestaande gevel wordt onderdeel van het interieur en zorgt er voor dat de traditionele kenmerken van de school in de nieuwe gangzone zichtbaar blijven.

De door de realisatie van een nieuwe gangzone vervalt de functionaliteit van de gangen aan de gevelzijde. Deze worden in de nieuwe situatie ingericht als stilteruimtes en functioneren als nevenruimten van de klaslokalen.