Het Noorderlicht | Zoetermeer | Ruimtelijke aanpassingen bestaand schoolgebouw afgestemd op gewijzigd onderwijsconcept | Ontwerp 2012 | Realisatie 2013 | Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer


Het gebouw waar Het Noorderlicht in is gevestigd is oorspronkelijk gerealiseerd voor de huisvesting van dependances van twee verschillende scholen. Gezien de demografische ontwikkelingen in de wijk en de fusie van bovenschoolse besturen is de school tot een hoofdvestiging met eigen BRIN-nummer gegroeid. De verrichte ruimtelijke aanpassingen aan entrees, speelzalen , lokalen en sanitair maken het gebouw passend voor het gewijzigde gebruik.