IKC de Wegwijzer | Alkmaar | Ruimtelijke vertaling onderwijsconcept en interieur | Ontwerp 2019| Realisatie 2020


DSDr architecten is door Samen Katholieke Scholen (SAKS) benaderd om op basis van het door KRA-architecten uit Alkmaar gerealiseerde VO-ontwerp voor IKC de Wegwijzer ruimtelijk te toetsen en op basis van een interieur ontwerp verder af te stemmen op het onderwijsconcept op basis van unit onderwijs  De heldere hoofdopzet van het gebouw, een optimaal rechthoekig volume over twee verdiepingen voor het onderwijs met aansluitend een sportzaal en centraal een grote vide zorgden voor een goede basis voor de inpassing van het onderwijsconcept uitgaande van kinderopvang en 3 units voor onder-, midden- en bovenbouw. Deze school kenmerkt zich door een grote diversiteit in stamgroep-instructieruimtes. Deze variëren van volledig met glazen schuifdeuren afsluitbare ruimtes, via meer open tribune- en picknickplekken naar loungegroepsruimtes. Elke groeps-instructieruimte binnen een unit zal op verschillende delen van de dag voor verschillende doeleinden en door verschillende leerlingen en leraren gebruikt worden. Samen met de diverse (samen-)werkplekken zorgt dit voor een zeer dynamische en uitdagende onderwijsomgeving. Vanzelfsprekend speelt hier het interieurontwerp een belangrijke rol in de scheiding van de diverse units, stamgroep-instructieruimtes en werkplekken. Akoestiek en diversiteit in vorm en materiaalgebruik vormen hierbij belangrijke uitgangspunten.