IKC Ter Aar | Ter Aar | Inpassing onderwijsconcept en Interieurontwerp gedeelde gebieden sport, bibliotheek, horeca, zorg, kinderopvang en onderwijs| Ontwerp 2019| Realisatie 2020


In deze door De Zwarte Hond uit Rotterdam ontworpen multifunctionele accommodatie is DSDr architecten door de gemeente Nieuwkoop gevraagd een interieurontwerp te maken voor de inrichting van de gedeelde ruimtes en de bibliotheekruimten. Vooral de afstemming van de uiteenlopende functies (Sport, horeca, bibliotheek, zorg, kinderopvang en onderwijs) en de hier aan gekoppelde grote diversiteit in leeftijd van de gebruikers vormen hier de uitdaging om te komen tot een optimaal gebruik binnen de gewenste multifunctionaliteit. Kenmerkend hiervoor zijn de bibliotheekruimten die naast gebruik als openbare bibliotheek ook voor taallessen voor volwassenen, jeugdbibliotheek, onderwijs en BSO worden gebruikt. De vorm en inrichting van de (boeken)kasten, lees- en samenwerkplekken alsmede groepsruimten dienen afgestemd te zijn op multifunctioneel gebruik door de gebruikers met zeer uiteenlopende leeftijden. In de nieuwbouw zullen de leerlingen van 3 scholen tezamen met 2 kinderopvangorganisaties een IKC gaan vormen. De inpassing van het onderwijsconcept en het hieraan gekoppelde inrichtingsvoorstel binnen de gegeven ruimtelijke in opdracht van de scholen vormt het tweede ontwerpvraagstuk binnen deze opdracht. Het unitonderwijs is hier verdeeld over 3 bouwlagen en wordt gekenmerkt door instructieruimtes per stamgroep gekoppeld aan een naastgelegen leerplein. Bijzonder is dat daarnaast nog ontwikkelpleinen in de nabijheid van de units in de gedeelde gebieden zijn gesitueerd. Deze ontwikkelpleinen worden buiten de “school uren” gebruikt door de BSO.