IKC Toverberg | Zoetermeer | Ruimtelijke vertaling onderwijsconcept en interieur | Ontwerp 2014/15 | Realisatie 2016/17


Voor het IKC is na intensief overleg met KPC als onderwijsadviesbureau en het team van de Toverberg door DSDr architecten | de Scholendokter een ruimtelijk concept als hoofdopzet voor de nieuwbouw van de school opgesteld waarna de voorgestelde gebouwstructuur in samenwerking met LIAG architecten en bouwadviseurs is uitgewerkt.

IKC De Toverberg is opgezet op basis van Unit onderwijs waarbij er vanuit het onderwijsconcept ten opzichte van de meer open structuur van IKC Stella Nova gekozen is om naast de open leerpleinen diverse besloten stilteruimtes te realiseren. De stamgroepruimten voor dagopening en instructie zijn hierbij als semi-openruimte gegroepeerd rondom de leerpleinen.

Het interieur ontwerp vervult binnen het gebouw met open structuur een belangrijke rol. Naast dat de kasten qua maat en indeling exact afgestemd zijn op de diverse leermiddelen vormen zij op diverse plaatsen een halfhoge fysieke afscheiding waarbij de afwerking van de kasten zorgt voor de noodzakelijke akoestische demping van geluid.

Dit ontwerp is genomineerd voor de architectuurprijs van de gemeente Zoetermeer 2018