KDV/BSO Boris Buitelaar | Haarlem | Nieuwbouw | | Ontwerp 2003 | Opgeleverd 2004 | Opdrachtgever gemeente Haarlem | Gebruiker SKOS


Kindvriendelijke ontdekkingsreis in een gebouw. Spanning waar mogelijk, geborgenheid indien gewenst. Uitgangspunten bij het ontwerp van dit kinderdagverblijf zoals dat gerealiseerd is binnen de samenwerking tussen DSDr en ONX-architecten. 29 houten spanten vormen de ruggengraat van een met zink bekleed object. Lichte open ruimte voor de ontdek en doe ruimten. Besloten geborgen ruimten voor de slaap en rust plekken. Hierbij vormt het interieur een volledig geïntegreerd onderdeel van het gebouw.