KDV De grote schat | Bodegraven | Ontwerp zelfstandig kinderdagverblijf | Ontwerp 2019| Realisatie 2020


In opdracht van Junis kinderopvang uit Alphen aan den Rijn heeft DSDr architecten, op een krappe locatie gelegen tussen twee basisscholen, een twee-laags kinderdagverblijf ontworpen voor de huisvesting van 3 KDV-groepen en 2 BSO-ruimtes. De uitdaging bij deze opdracht is dat met in achtneming van de voorgeschreven m2 buitenruimte een maximaal bebouwd BVO gerealiseerd diende te worden waarbij een ruimtelijke relatie tussen de twee bouwlagen, wenselijk vanuit de gewenste flexibiliteit, aanwezig zou zijn. Om een zo hoog mogelijke bezettingsgraad te realiseren in de toekomstige nieuwbouw en de IKC gedachte te ondersteunen wordt onderzocht of het kinderdagverblijf met een loopbrug kan worden met de naastgelegen basisschool. Het gebouw kenmerkt zich door een hoofdvolume met een opdeling tussen het basement, de gemetselde begane grond, en een lichtere bovenbouw in fabrieksmatig afgelakte houten delen. Daar het gebouw solitair in zijn situatie staat is er voor gekozen de gevels rondom hetzelfde en met heldere en eenduidige gevelopeningen uit te voeren .