Oranje Nassau College | Zoetermeer | Masterplan onderwijsvernieuwing en NOM | Ontwerp 2017-18 | Realisatie 2017-2020| Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer


Het Oranje-Nassau College locatie Parkdreef te Zoetermeer is een Voortgezet Onderwijsinstelling voor ca. 1400 leerlingen welke gehuisvest is in een schoolgebouw uit het begin van de tachtiger jaren. In eerste instantie is, daar de huidige onderwijsfilosofie niet meer past binnen de eenduidige traditionele opzet van een gangenschool, aan DSDr architecten | de scholendokter gevraagd een ruimtelijk ontwerp te realiseren dat aansluit bij het huidige onderwijsconcept.

In tweede instantie is, mede gezien de ambitie van de gemeente Zoetermeer zo veel mogelijk gebouwen binnen de gemeente als “nul op de meter-gebouw” (NOM) te realiseren, de ontwerpopdracht uitgebreid met de duurzame renovatie van de gehele gebouwschil en inpassing van een hoogwaardig klimaatsysteem.

Na de gefaseerde uitvoering van de verschillende renovatie- en herinrichtingswerkzaamheden zal het bestaande schoolgebouw getransformeerd zijn naar een duurzame en inspiratievolle leeromgeving die zowel energetisch als onderwijskundig op de toekomst is voorbereid.