Oranje Nassauschool | Papendrecht | Uitbreiding en renovatie | Ontwerp 2014 | Realisatie 2015 | Opdrachtgever Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht


De Oranje Nassauschool is in zijn huidige situatie een 6-klassige school welke zal worden uitgebreid met 2 onderbouwgroepen. Naast de uitbreiding zal de bestaande school ook worden gerenoveerd.

Naast beperking van de investering is met het oog op reductie van toekomstige exploitatiekosten bij het ontwerp ingezet op realisatie van een compacte school. Dit door een minimale uitbreiding van het bruto vloeroppervlak te combineren met een optimaal ruimtegebruik.

Hierbij speelt de aansluiting van het oude met het nieuwe deel een cruciale rol. Door de begane grondvloer van de nieuwbouw 40 cm hoger te realiseren dan de bestaande vloer vormen de kleuterruimten tevens het podium van de aansluitende multifunctionele ruimte. De centrale hal, die in dit geval dus geen vloeroppervlakte verliest aan een separaat podium, is zo optimaler te gebruiken en ook de hogere “kleutervloer” kan multifunctioneel gebruikt worden.

Door de ruimten met ondersteunende functies en verouderde sanitaire ruimten in het bestaande gebouw te herschikken en de teamruimte als een ontmoetingsplek voor team én leerlingen centraal in de school te plaatsen is het mogelijk de hal door te trekken tot aan de gevel en zo de school te openen naar het aanliggende schoolplein.

Gezien de beperkte oppervlakte van de school speelt “multifunctionaliteit” een sleutelrol. Door een compacte inrichting en situering van de ondersteunende functies is, naast het inbrengen van alle gewenste extra voorzieningen, buiten de lokalen ruimte ontstaan die door hun afmeting naast verkeersruimte voor onderwijsdoeleinden kan worden ingericht.

Het schoolgebouw zal na de uitbreiding en interne renovatie goed aansluiten op de onderwijsontwikkelingen in het algemeen en de wensen van team en leerlingen in het bijzonder.