Palmcourt building | Lijnden | nieuwbouw kantoren en bedrijfsruimte | Ontwerp 2002 | Opgeleverd 2006 | Opdrachtgever Tugvastgoed


De problematiek van de ontsluiting van bedrijfsruimte gelegen aan een zichtlocatie maar met een entree aan het bedrijventerrein is opgelost door het realiseren van een passage tussen de bedrijfshallen en aansluitend op de kantoren.

Door de hallen uit elkaar te schuiven en met een glaskap te overdekken is een overgangsruimte gerealiseerd welke naast entree ook wordt gebruikt voor bijeenkomsten, presentaties en als expositieruimte.

Er is geen fysieke scheiding aangebracht tussen de entrees van de twee kantoren. Wel is een natuurlijke scheiding aangebracht in de vorm van een waterloop die door de passage stroomt die de ruimtelijkheid, beleving en de gebruikskwaliteit ervan versterkt.

De aan de rijksweg gelegen kantoren zijn los gehouden van de hallen zodat de bijzondere materialisering ervan alzijdig is doorgevoerd.

De baksteen, houten en de met Hydera begroeide gevelvlakken vormen niet alleen voor de omgeving maar ook voor het kantoor het decor.