Prins Clausschool | Zoetermeer | Uitbreiding en renovatie| ontwerp 2011 | opgeleverd 2012 | Opdrachtgever gemeente Zoetermeer


De Prins Clausschool is middels een uitbreiding, ruimtelijke ingrepen en grootschalige renovatie van het bestaande gebouwdeel uitgegroeid tot een integraal kind centrum. Enerzijds zijn zes lokalen toegevoegd terwijl twee bestaande lokalen zijn omgebouwd tot kinderdagverblijf. Ruime multifunctionele plekken in het gebouw worden zowel door de school als de buitenschoolse opvang gebruikt.

Het gebruik van mobiele wanden tussen lokalen, het creëren van extra brede gangen en de koppeling van de speelzaal met de aula geven de school “de ruimte” om ook in het bestaande bouwdeel onderwijsvernieuwing, en het hieraan gekoppelde maatwerk voor de leerlingen, vorm te geven.