Prins Constantijnschool | Papendrecht | Uitbreiding en renovatie | Ontwerp 2014 | Realisatie 2015 | Opdrachtgever Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht


De Prins Constantijnschool is een basisschool welke door een grootschalige interne renovatie en integratie van een peuterspeelzaal zal doorgroeien tot een volwaardig IKC.

De school heeft voor een 9-klassige school een relatief groot vloeroppervlak. Bovendien bevinden zich in de huidige situatie 4 entrees, waarbij elke entree twee lokalen ontsluit. Deze groepjes van twee lokalen zijn niet met elkaar verbonden en alleen via een omweg door andere onderwijsruimten bereikbaar.

Een gevolg van bovengenoemde is dat interactie tussen kinderen onderling en het team niet door het gebouw wordt gestimuleerd. Ook belemmert het de, mede gezien de wenselijkheid van ouderparticipatie, noodzakelijke contacten tussen ouders. Door een aantal cruciale ruimtelijke ingrepen wordt een “hart” aan de school gegeven.

Middels het draaien van de huidige multifunctionele hal en het creëren van een centrale zone met ondersteunende functies, die de voor- en achterzijde van het gebouw functioneel met elkaar verbindt, ontstaan plekken waar ruimte is voor “educatief partnerschap” waarin naast het team en de kinderopvang de ouders een belangrijke rol spelen.

Door het koppelen van de lokalen met een gang/samenwerkzone worden de lesruimten ruimtelijk meer bij het centrale deel van de school betrokken, is door het creëren van “uitvliegplekken” een flexibeler gebruik van het traditionele lokaal mogelijk en ontstaan betere mogelijkheden voor groep overschrijdende activiteiten.