IKC Overwater | Zoetermeer | Stedenbouwkundige en programmatisch ruimtelijke studie | Ontwerp 2018| Realisatie 2020


Vooruitlopend op een te realiseren bouwkundig ontwerp van IKC Overwater in Zoetermeer heeft DSDr architecten in nauw overleg met de gebruikers (Kern Kinderopvang en Unicoz onderwijsgroep) een programma van eisen en ruimtestaat opgesteld. Deze vormden de basis voor het ontwerp van een activiteitenplan met hierin opgenomen alle vanuit de opvang en onderwijs wenselijke functies en behoud van de noodzakelijke doorgaande lijn tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Duidelijk is dat hierbij van binnen naar buiten ontworpen is. Vanuit de afdeling vastgoed en stedenbouw van de gemeente Zoetermeer werden echter vragen gesteld die een benadering van” buiten naar binnen” vereisten. Naast optimalisatie van het bouwvolume en wenselijke toekomstige uitbreiding van de school binnen zijn eigen footprint speelden de invloed van de voorgenomen nieuwbouw (schaduwwerking en geluid speelterreinen) alsmede de mogelijke toekomstige realisatie van een tweede school op de locatie een belangrijke rol op de uiteindelijke positie en, in wisselwerking met het activiteitenplan, de hoofdvorm van het bouwvolume.