Theo Thijssenschool | Waddinxveen | Uitbreiding en restauratie | Ontwerp 2017 | Realisatie 2018| Opdrachtgever Stichting Klasse Gouda


De Theo Thijssen school is gehuisvest in een traditioneel schoolgebouw uit 1932. In de jaren daarna hebben diverse aanbouwen en aanpassingen plaatsgevonden welke de oorspronkelijk aanwezige heldere structuur van het schoolgebouw teniet hebben gedaan. Onderwijs technisch sloot het gebouw dan ook totaal niet meer aan bij de onderwijsvisie van het team. In het ontwerp is ervoor gekozen de in de 80-er jaren gerealiseerde uitbreidingen te slopen en aan de achterzijde van het monumentale schoolgebouw een eenduidige moderne uitbreiding te realiseren en het oorspronkelijke bouwdeel uit de dertiger jaren te restaureren.

De centrale vloervelden op de begane grond en verdieping welke door de situering van de nieuwe onderwijsruimten zijn ontstaan sluiten direct aan op de bestaande lokalen. De van oudsher aanwezige kleine toegangen tot de lokalen zijn vervangen door grote wandopeningen die voor een goede (zicht)relatie zorgen tussen de onderwijsruimten en de gerealiseerde leerpleinen.